↑ Åter till Förskolan

Verksamhetsbeskrivning

Karstorp är en förskola som lägger stor vikt vid naturen och miljön. Här vill man ge barnen en positiv inställning till naturen och lära dem att umgås med den och i den på ett enkelt och naturligt sätt. Det mest grundläggande är att man har roligt tillsammans.

”Vi äger inte vår jord,
vi har den bara till låns av våra barn”

På detta bygger pedagogerna vidare och försöker att ge barnen en känsla för naturen så att de känner samhörighet med den, är aktsam om den, förstår sammanhang, tar ansvar och så småningom aktivt arbetar för en bra miljö. På Karstorp vill man få barnen att förstå att vi är beroende av naturen (den är en del av oss och vi en del av den) och därför måste vi vara rädda om den.

”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.” (ur läroplan för förskolan).

På Karstorp vill man att ett kretsloppstänkande genomsyrar hela verksamheten. Genom kompostering och återvinning arbetar pedagogerna för att barnen ska förstå att allt måste gå runt.

Som vuxna är pedagogerna förebilder och medupptäckare.

Genom lek kan pedagogerna leda in barnen på det de vill intressera dem för och tillsammans lär de av varandra. Barn gör ju som bekant inte som vi säger, de gör som vi gör.

Minst en gång i månaden lagas lunch ute tillsammans med barnen. Man tänder elden eller sätter ihop stormköken, delar grönsaker, blandar ingredienser med mera. Här används öppen eld och stormkök för att visa på olika sätt att laga mat ute.

Tillsammans tar man vara på skogens och trädgårdens frukter och bär, till exempel lägger man in gurka och rödbetor, gör sylt, saft och mos. Barnen har ett trädgårdsland som de sköter från sådd till skörd och användning.

På Karstorp prioriteras de vardagliga och naturliga situationerna. Det är viktigt att alla har roligt och att man tillsammans kan söka vidare. Alla måste hjälpa till och göra det man kan för att inte förstöra vår natur. Även det lilla är viktigt och allt är en bra början.

På Karstorps Naturförskola används inte engångsartiklar.

”Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.” (ur läroplan för förskolan)

Alla barn deltar i aktiviteterna utifrån sin egen utvecklingsnivå.