Feb 22

Fixardag och öppet hus

På kvällens föräldramöte flyttades både fixardagen och öppet hus. Det som gäller nu är:

Fixardag: 9 april 09:00-13:00

Öppet hus: 14 april 15:00-19:00

Feb 22

Likabehandlingsplan

Nu är den nya likabehandlingsplanen klar, ladda ner och läs den här.

Feb 22

Nypremiär

Nu blir det lite av en nypremiär på hemsidan. Efter något års bortavaro är nu sidan tillbaks. Då det var bortom all rimlighet att sortera i de gamla inläggen har de helt sonika tagits bort och lämnat plats för nya. Den i föreningen som önskar få ett konto för att skriva här kan maila Christopher, som sköter sidan. Notera att sidorna uppe i menyn finns kvar. Där finns all info om Karstorps historia osv  kvar.